Ingenjören som blir journalist

Efter ungefär tio år i teknikens värld, på Chalmers och på Volvo, följer jag nu en annan dröm. Jag har läst Journalistprogrammet på Göteborgs universitet i ett år. Eftersom studierna är så olika dem på Chalmers har det varit väldigt utmanande och stimulerande trots att jag läst många år på universitet tidigare. Och visst finns det positiva synergieffekter när teknik- och journalistikfälten möts. Till exempel har jag från Chalmers fått kunskap för förståelse och hantering av större mängder statistisk data. Programmering kan också användas i journalistiken, till exempel för att söka igenom många webbsidor, eller stora databaser efter information (webb crawling).

Nedan visas några milstolpar i livet så här långt.